โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ ม.ต้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557
ชื่อนักเรียน : นักเรียน : อรชุน เสนาเพ็ง / ณัชชา คุ้มโสระ / พงษ์พญา พิลาศรี ครูผู้ฝึกซ้อม : กฤตพรต เครือลุน
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2557,01:56   อ่าน 571 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขยะแลกผลผลิตเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักเรียน : นางสาวอรยา เกษแก้ว นางสาวชลธิชา ดาทอง นางสาวลัดดาวรรณ ดาทอง
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2557,07:28   อ่าน 876 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบค่าความข้นหนืดของแป้งสุกจากข้าวพันธ์ดอกข่า ข้านพันธ์หอมนิลและข้าวพันธ์เสาไห้ที่มีผลต่อการวิเคราะห์ปริมาณอะไมโลสและเนื้อสัมผัสของข้าวหลังหุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้านพันธ์พื้นเมือง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิยดา กำจร เด็กหญิงเปรมฤทัย แสงล้ำ เด็กหญิงทิพย์ลดา ผ่องใสสี
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2557,07:21   อ่าน 667 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานวิจัยด้านลมฟ้า อากาศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สสวท.)
ชื่อนักเรียน : ขวัญมงคล ศิลประวัติ / สายทอง นามสว่าง
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2556,05:59   อ่าน 801 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ตัวแทนภาคอีสานเข้าชิงชัยระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ดวงจันทร์ ไชยราช / จิตรลดา สุขประเสริฐ / นภสร กระแสโท
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2555,01:48   อ่าน 1191 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ชนะเลิศเหรียญทอง ปีที่ 2
ชื่อนักเรียน : อรชุน เสนาเพ็ง / อรัญญา เสาเวียง / อาทิตยา เบิกบาน
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2555,07:44   อ่าน 2188 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ชนะเลิศเหรียญทอง ปีที่ 2
ชื่อนักเรียน : ดวงจันทร์ ไชยราช / จิตรลดา สุขประเสริฐ / นภสร กระแสโท
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2555,07:39   อ่าน 1271 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2554,09:15   อ่าน 978 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ บทความทางเคมี
ชื่อนักเรียน : นายแก้ว ในทอง
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2554,09:11   อ่าน 817 ครั้ง