โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายศุภนนท์ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ "สมุนไพรรักษาโรคช้าง"
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/02/2011
ปรับปรุง 18/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 944992
Page Views 1094662
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน กระเบื้อง ชุมพลบุรี
2 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ กระเบื้อง ชุมพลบุรี
3 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้อง ชุมพลบุรี
4 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร กระเบื้อง ชุมพลบุรี
5 โรงเรียนบ้านขุนหาร กระเบื้อง ชุมพลบุรี
6 โรงเรียนบ้านตึกชุม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
8 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
9 โรงเรียนบ้านโคกสูง ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
10 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
11 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
12 โรงเรียนบ้านระหาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
13 โรงเรียนบ้านแคนดำ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
14 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี 044712076
15 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
16 โรงเรียนบ้านกระสัง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
17 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
18 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี 044-590223
19 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
20 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
21 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
22 โรงเรียนบ้านแสนสุข ยะวึก ชุมพลบุรี
23 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ยะวึก ชุมพลบุรี
24 โรงเรียนสามัคคีศึกษา ยะวึก ชุมพลบุรี
25 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ยะวึก ชุมพลบุรี
26 โรงเรียนบ้านงิ้ว ยะวึก ชุมพลบุรี
27 โรงเรียนบ้านเบง-ท่าลาด ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี 044590042
28 โรงเรียนบ้านยางชุม ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
29 โรงเรียนบ้านสำโรง ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
30 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
31 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
32 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สระขุด ชุมพลบุรี
33 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สระขุด ชุมพลบุรี
34 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สระขุด ชุมพลบุรี
35 โรงเรียนบ้านสายสนอง สระขุด ชุมพลบุรี
36 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สระขุด ชุมพลบุรี
37 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ ชุมพลบุรี
38 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง หนองเรือ ชุมพลบุรี 044590043
39 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า หนองเรือ ชุมพลบุรี
40 โรงเรียนบ้านตลุง หนองเรือ ชุมพลบุรี
41 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม เมืองบัว ชุมพลบุรี
42 โรงเรียนบ้านบุตาโสม เมืองบัว ชุมพลบุรี
43 โรงเรียนบ้านโนนสัง เมืองบัว ชุมพลบุรี
44 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี เมืองบัว ชุมพลบุรี
45 โรงเรียนบ้านกะทะ เมืองบัว ชุมพลบุรี
46 โรงเรียนเมืองบัววิทยา เมืองบัว ชุมพลบุรี
47 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด เมืองบัว ชุมพลบุรี
48 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย เมืองบัว ชุมพลบุรี
49 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน ไพรขลา ชุมพลบุรี
50 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ไพรขลา ชุมพลบุรี
51 โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง ไพรขลา ชุมพลบุรี
52 โรงเรียนบ้านโพนม่วง ไพรขลา ชุมพลบุรี
53 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ไพรขลา ชุมพลบุรี
54 โรงเรียนบ้านหนองบึง กระโพ ท่าตูม
55 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ กระโพ ท่าตูม
56 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ กระโพ ท่าตูม
57 โรงเรียนช้างบุญวิทยา กระโพ ท่าตูม
58 โรงเรียนบ้านตระมูง กระโพ ท่าตูม
59 โรงเรียนบ้านบอน กระโพ ท่าตูม
60 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กระโพ ท่าตูม
61 โรงเรียนบ้านโคกกุง กระโพ ท่าตูม
62 โรงเรียนบ้านภูดิน กระโพ ท่าตูม
63 โรงเรียนบ้านอาคุณ กระโพ ท่าตูม
64 โรงเรียนบ้านตากลาง กระโพ ท่าตูม
65 โรงเรียนบ้านบัว กระโพ ท่าตูม
66 โรงเรียนบ้านศาลา กระโพ ท่าตูม
67 โรงเรียนบ้านโนนโพ กระโพ ท่าตูม
68 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ทุ่งกุลา ท่าตูม
69 โรงเรียนบ้านตาฮะ ทุ่งกุลา ท่าตูม
70 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ทุ่งกุลา ท่าตูม
71 โรงเรียนบ้านตานบ ทุ่งกุลา ท่าตูม
72 โรงเรียนบ้านปอหมัน ทุ่งกุลา ท่าตูม
73 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ทุ่งกุลา ท่าตูม
74 โรงเรียนบ้านหมากมี่ ท่าตูม ท่าตูม
75 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ท่าตูม
76 โรงเรียนบ้านโพนทา ท่าตูม ท่าตูม
77 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูม ท่าตูม (044) 591147
78 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูม ท่าตูม
79 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูม ท่าตูม
80 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูม ท่าตูม
81 โรงเรียนบ้านเอือด ท่าตูม ท่าตูม
82 โรงเรียนบ้านปราสาท ท่าตูม ท่าตูม 0-4459-1224
83 โรงเรียนบ้านลุงปุง ท่าตูม ท่าตูม 0817250168
84 โรงเรียนบ้านเฉนียง บะ ท่าตูม
85 โรงเรียนบ้านปรีง บะ ท่าตูม
86 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม บะ ท่าตูม
87 โรงเรียนบ้านโนนสูง บะ ท่าตูม
88 โรงเรียนบ้านบะ บะ ท่าตูม 044-145554
89 โรงเรียนบ้านพิงพวย บัวโคก ท่าตูม
90 โรงเรียนบ้านบัวโคก บัวโคก ท่าตูม
91 โรงเรียนบ้านโสมน บัวโคก ท่าตูม
92 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม บัวโคก ท่าตูม
93 โรงเรียนบ้านธรรมษา บัวโคก ท่าตูม
94 โรงเรียนบ้านหนองแสง บัวโคก ท่าตูม
95 โรงเรียนไตรคามสามัคคี บัวโคก ท่าตูม
96 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง พรมเทพ ท่าตูม
97 โรงเรียนบ้านเหล่า พรมเทพ ท่าตูม
98 โรงเรียนบ้านยางกระจับ พรมเทพ ท่าตูม 044-069140
99 โรงเรียนบ้านหัวพี พรมเทพ ท่าตูม
100 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม พรมเทพ ท่าตูม
101 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) พรมเทพ ท่าตูม
102 โรงเรียนบ้านสาโรช พรมเทพ ท่าตูม
103 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด หนองบัว ท่าตูม
104 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม หนองบัว ท่าตูม
105 โรงเรียนบ้านม่วงมูล หนองบัว ท่าตูม
106 โรงเรียนบ้านโพนงอย หนองบัว ท่าตูม
107 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 หนองบัว ท่าตูม
108 โรงเรียนบ้านบุผาง หนองเมธี ท่าตูม
109 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ หนองเมธี ท่าตูม
110 โรงเรียนบ้านนานวล หนองเมธี ท่าตูม 0899474928 044-50366
111 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ หนองเมธี ท่าตูม
112 โรงเรียนบ้านทุ่งโก หนองเมธี ท่าตูม
113 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ เมืองแก ท่าตูม
114 โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย เมืองแก ท่าตูม
115 โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) เมืองแก ท่าตูม
116 โรงเรียนบ้านหนองตาด เมืองแก ท่าตูม
117 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองแก ท่าตูม
118 โรงเรียนบ้านท่าศิลา เมืองแก ท่าตูม (044) 591420
119 โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก ท่าตูม
120 โรงเรียนบ้านโพนครก โพนครก ท่าตูม
121 โรงเรียนบ้านสะเอิง โพนครก ท่าตูม
122 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โพนครก ท่าตูม
123 โรงเรียนบ้านโพนขวาว โพนครก ท่าตูม
124 โรงเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง โพนครก ท่าตูม 085-4945692
125 โรงเรียนบ้านกุดมะโน โพนครก ท่าตูม
126 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โพนครก ท่าตูม 044590212
127 โรงเรียนบ้านบอน กุดขาคีม รัตนบุรี
128 โรงเรียนบ้านดงเปือย กุดขาคีม รัตนบุรี
129 โรงเรียนบ้านลำเพิญ กุดขาคีม รัตนบุรี 044-503584
130 โรงเรียนบ้านดงเค็ง กุดขาคีม รัตนบุรี
131 โรงเรียนบ้านโนนทราย ดอนแรด รัตนบุรี
132 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว ดอนแรด รัตนบุรี
133 โรงเรียนดอนแรดวิทยา ดอนแรด รัตนบุรี
134 โรงเรียนบ้านบึง ดอนแรด รัตนบุรี
135 โรงเรียนบ้านดอนแรต ดอนแรด รัตนบุรี
136 โรงเรียนบ้านหนองหิน ดอนแรด รัตนบุรี
137 โรงเรียนบ้านหาญฮี ดอนแรด รัตนบุรี
138 โรงเรียนบ้านทับน้อย ทับใหญ่ รัตนบุรี
139 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ทับใหญ่ รัตนบุรี
140 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา ทับใหญ่ รัตนบุรี 044517656
141 โรงเรียนบ้านจาน ทับใหญ่ รัตนบุรี
142 โรงเรียนธาตุศรีนคร ธาตุ รัตนบุรี
143 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา ธาตุ รัตนบุรี
144 โรงเรียนบ้านโนนจำปา ธาตุ รัตนบุรี
145 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล ธาตุ รัตนบุรี 044-590362
146 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก ธาตุ รัตนบุรี
147 โรงเรียนโรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" ธาตุ รัตนบุรี 0862533975
148 โรงเรียนบ้านแต้ ธาตุ รัตนบุรี
149 โรงเรียนบ้านน้ำคำ ธาตุ รัตนบุรี
150 โรงเรียนบ้านอาจญา น้ำเขียว รัตนบุรี
151 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว น้ำเขียว รัตนบุรี (044) 599563
152 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม น้ำเขียว รัตนบุรี
153 โรงเรียนบ้านหนองคู น้ำเขียว รัตนบุรี
154 โรงเรียนบ้านนางเข็ม ยางสว่าง รัตนบุรี
155 โรงเรียนบ้านยาง ยางสว่าง รัตนบุรี
156 โรงเรียนบ้านขะยูง ยางสว่าง รัตนบุรี
157 โรงเรียนรัตนวิทยาคม รัตนบุรี รัตนบุรี
158 โรงเรียนรัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี
159 โรงเรียนบ้านรัตนบุรี(อุทิศวิทยา) รัตนบุรี รัตนบุรี
160 โรงเรียนบ้านหนองกา(ประชารัฐพิทยา) รัตนบุรี รัตนบุรี 044-599235
161 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรี รัตนบุรี
162 โรงเรียนบ้านผือน้อย รัตนบุรี รัตนบุรี
163 โรงเรียนบ้านโคกล่าม หนองบัวทอง รัตนบุรี
164 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง หนองบัวทอง รัตนบุรี
165 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา หนองบัวทอง รัตนบุรี
166 โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) หนองบัวทอง รัตนบุรี
167 โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) หนองบัวบาน รัตนบุรี
168 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน รัตนบุรี
169 โรงเรียนบ้านขาม หนองบัวบาน รัตนบุรี
170 โรงเรียนบ้านดู่ หนองบัวบาน รัตนบุรี
171 โรงเรียนบ้านสร้างบก หนองบัวบาน รัตนบุรี
172 โรงเรียนบ้านเบิด เบิด รัตนบุรี
173 โรงเรียนไตรคามวิทยา เบิด รัตนบุรี 044-517746
174 โรงเรียนบ้านหนองผือ เบิด รัตนบุรี
175 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน เบิด รัตนบุรี
176 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด เบิด รัตนบุรี
177 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ เบิด รัตนบุรี
178 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา แก รัตนบุรี
179 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย แก รัตนบุรี
180 โรงเรียนบ้านแก(แกศึกษาวิทยา) แก รัตนบุรี
181 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี แก รัตนบุรี
182 โรงเรียนบ้านนาอุดม ไผ่ รัตนบุรี
183 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ไผ่ รัตนบุรี
184 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) ไผ่ รัตนบุรี
185 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ไผ่ รัตนบุรี 044-599186
186 โรงเรียนบ้านนาวอง ไผ่ รัตนบุรี
187 โรงเรียนบ้านช่อง ไผ่ รัตนบุรี
188 โรงเรียนศูนย์ดนตรีไทย ไผ่ รัตนบุรี
189 โรงเรียนบ้านนานวน นานวน สนม 0-4459-0146
190 โรงเรียนบ้านหัวนา นานวน สนม
191 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สนม สนม
192 โรงเรียนบ้านตาเพชร สนม สนม
193 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนม สนม
194 โรงเรียนบ้านเป้า สนม สนม
195 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สนม สนม
196 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สนม สนม
197 โรงเรียนบ้านสำโรง สนม สนม
198 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม สนม สนม
199 โรงเรียนบ้านโสกแดง สนม สนม
200 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สนม สนม
201 โรงเรียนบ้านนาดี หนองระฆัง สนม
202 โรงเรียนบ้านสะทืด หนองระฆัง สนม
203 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง หนองระฆัง สนม
204 โรงเรียนบ้านโนนเซียง หนองอียอ สนม
205 โรงเรียนบ้านหนองอียอ หนองอียอ สนม
206 โรงเรียนบ้านอาเลา หนองอียอ สนม
207 โรงเรียนผาแดงวิทยา หัวงัว สนม
208 โรงเรียนบ้านกาพระ หัวงัว สนม
209 โรงเรียนบ้านหัวงัว(แท่นศิลาวิทยา) หัวงัว สนม
210 โรงเรียนบ้านหนองครก หัวงัว สนม
211 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี แคน สนม
212 โรงเรียนบ้านแคนน้อย แคน สนม
213 โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) แคน สนม
214 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา แคน สนม
215 โรงเรียนบ้านโนนจาน แคน สนม
216 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว แคน สนม
217 โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) แคน สนม
218 โรงเรียนบ้านโพนโก โพนโก สนม
219 โรงเรียนบ้านโนนเปือย โพนโก สนม
220 โรงเรียนบ้านโพนดวน โพนโก สนม
221 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด คำผง โนนนารายณ์
222 โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ คำผง โนนนารายณ์
223 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คำผง โนนนารายณ์
224 โรงเรียนบ้านอาพืด คำผง โนนนารายณ์
225 โรงเรียนบ้านคำผง คำผง โนนนารายณ์
226 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) ระเวียง โนนนารายณ์
227 โรงเรียนบ้านค้อ ระเวียง โนนนารายณ์
228 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ระเวียง โนนนารายณ์
229 โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา) ระเวียง โนนนารายณ์
230 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน ระเวียง โนนนารายณ์
231 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ระเวียง โนนนารายณ์
232 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ระเวียง โนนนารายณ์
233 โรงเรียนบ้านขุมดิน หนองหลวง โนนนารายณ์ 044517726
234 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา หนองหลวง โนนนารายณ์
235 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง โนนนารายณ์
236 โรงเรียนบ้านหนองเทพ หนองเทพ โนนนารายณ์
237 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองเทพ โนนนารายณ์
238 โรงเรียนบ้านผำ หนองเทพ โนนนารายณ์
239 โรงเรียนบ้านสำโรง หนองเทพ โนนนารายณ์
240 โรงเรียนบ้านอีโสด หนองเทพ โนนนารายณ์
241 โรงเรียนโนนเทพ หนองเทพ โนนนารายณ์
242 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โนน โนนนารายณ์
243 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม โนน โนนนารายณ์
244 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม โนน โนนนารายณ์
245 โรงเรียนบ้านผักไหม โนน โนนนารายณ์
246 โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนน โนนนารายณ์