ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายศุภนนท์ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ "สมุนไพรรักษาโรคช้าง"
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/02/2011
ปรับปรุง 30/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 647476
Page Views 764553
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ กระเบื้อง ชุมพลบุรี
2 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้อง ชุมพลบุรี
3 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร กระเบื้อง ชุมพลบุรี
4 โรงเรียนบ้านขุนหาร กระเบื้อง ชุมพลบุรี
5 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน กระเบื้อง ชุมพลบุรี
6 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
7 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
8 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
9 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
10 โรงเรียนบ้านระหาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
11 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
12 โรงเรียนบ้านโคกสูง ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
13 โรงเรียนบ้านตึกชุม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
14 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี 044712076
15 โรงเรียนบ้านแคนดำ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
16 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี 044-590223
17 โรงเรียนบ้านกระสัง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
18 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
19 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
20 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
21 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
22 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ยะวึก ชุมพลบุรี
23 โรงเรียนสามัคคีศึกษา ยะวึก ชุมพลบุรี
24 โรงเรียนบ้านงิ้ว ยะวึก ชุมพลบุรี
25 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ยะวึก ชุมพลบุรี
26 โรงเรียนบ้านแสนสุข ยะวึก ชุมพลบุรี
27 โรงเรียนบ้านยางชุม ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
28 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
29 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
30 โรงเรียนบ้านสำโรง ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
31 โรงเรียนบ้านเบง-ท่าลาด ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี 044590042
32 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สระขุด ชุมพลบุรี
33 โรงเรียนบ้านสายสนอง สระขุด ชุมพลบุรี
34 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สระขุด ชุมพลบุรี
35 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สระขุด ชุมพลบุรี
36 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สระขุด ชุมพลบุรี
37 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ ชุมพลบุรี
38 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า หนองเรือ ชุมพลบุรี
39 โรงเรียนบ้านตลุง หนองเรือ ชุมพลบุรี
40 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง หนองเรือ ชุมพลบุรี 044590043
41 โรงเรียนบ้านบุตาโสม เมืองบัว ชุมพลบุรี
42 โรงเรียนเมืองบัววิทยา เมืองบัว ชุมพลบุรี
43 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด เมืองบัว ชุมพลบุรี
44 โรงเรียนบ้านกะทะ เมืองบัว ชุมพลบุรี
45 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม เมืองบัว ชุมพลบุรี
46 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย เมืองบัว ชุมพลบุรี
47 โรงเรียนบ้านโนนสัง เมืองบัว ชุมพลบุรี
48 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี เมืองบัว ชุมพลบุรี
49 โรงเรียนบ้านโพนม่วง ไพรขลา ชุมพลบุรี
50 โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง ไพรขลา ชุมพลบุรี
51 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน ไพรขลา ชุมพลบุรี
52 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ไพรขลา ชุมพลบุรี
53 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ไพรขลา ชุมพลบุรี
54 โรงเรียนบ้านภูดิน กระโพ ท่าตูม
55 โรงเรียนช้างบุญวิทยา กระโพ ท่าตูม
56 โรงเรียนบ้านตระมูง กระโพ ท่าตูม
57 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ กระโพ ท่าตูม
58 โรงเรียนบ้านบอน กระโพ ท่าตูม
59 โรงเรียนบ้านโนนโพ กระโพ ท่าตูม
60 โรงเรียนบ้านตากลาง กระโพ ท่าตูม
61 โรงเรียนบ้านศาลา กระโพ ท่าตูม
62 โรงเรียนบ้านบัว กระโพ ท่าตูม
63 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กระโพ ท่าตูม
64 โรงเรียนบ้านโคกกุง กระโพ ท่าตูม
65 โรงเรียนบ้านอาคุณ กระโพ ท่าตูม
66 โรงเรียนบ้านหนองบึง กระโพ ท่าตูม
67 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ กระโพ ท่าตูม
68 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ทุ่งกุลา ท่าตูม
69 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ทุ่งกุลา ท่าตูม
70 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ทุ่งกุลา ท่าตูม
71 โรงเรียนบ้านตาฮะ ทุ่งกุลา ท่าตูม
72 โรงเรียนบ้านตานบ ทุ่งกุลา ท่าตูม
73 โรงเรียนบ้านปอหมัน ทุ่งกุลา ท่าตูม
74 โรงเรียนบ้านเอือด ท่าตูม ท่าตูม
75 โรงเรียนบ้านหมากมี่ ท่าตูม ท่าตูม
76 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูม ท่าตูม
77 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูม ท่าตูม
78 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูม ท่าตูม (044) 591147
79 โรงเรียนบ้านโพนทา ท่าตูม ท่าตูม
80 โรงเรียนบ้านลุงปุง ท่าตูม ท่าตูม (044) 558652
81 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม ท่าตูม
82 โรงเรียนบ้านปราสาท ท่าตูม ท่าตูม 0-4459-1224
83 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูม ท่าตูม
84 โรงเรียนบ้านปรีง บะ ท่าตูม
85 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม บะ ท่าตูม
86 โรงเรียนบ้านโนนสูง บะ ท่าตูม
87 โรงเรียนบ้านเฉนียง บะ ท่าตูม
88 โรงเรียนบ้านบะ บะ ท่าตูม 044-145554
89 โรงเรียนไตรคามสามัคคี บัวโคก ท่าตูม
90 โรงเรียนบ้านบัวโคก บัวโคก ท่าตูม
91 โรงเรียนบ้านธรรมษา บัวโคก ท่าตูม
92 โรงเรียนบ้านหนองแสง บัวโคก ท่าตูม
93 โรงเรียนบ้านพิงพวย บัวโคก ท่าตูม
94 โรงเรียนบ้านโสมน บัวโคก ท่าตูม
95 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม บัวโคก ท่าตูม
96 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) พรมเทพ ท่าตูม
97 โรงเรียนบ้านยางกระจับ พรมเทพ ท่าตูม 044-069140
98 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง พรมเทพ ท่าตูม
99 โรงเรียนบ้านเหล่า พรมเทพ ท่าตูม
100 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม พรมเทพ ท่าตูม
101 โรงเรียนบ้านหัวพี พรมเทพ ท่าตูม
102 โรงเรียนบ้านสาโรช พรมเทพ ท่าตูม
103 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม หนองบัว ท่าตูม
104 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 หนองบัว ท่าตูม
105 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด หนองบัว ท่าตูม
106 โรงเรียนบ้านโพนงอย หนองบัว ท่าตูม
107 โรงเรียนบ้านม่วงมูล หนองบัว ท่าตูม
108 โรงเรียนบ้านนานวล หนองเมธี ท่าตูม 0899474928 044-50366
109 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ หนองเมธี ท่าตูม
110 โรงเรียนบ้านบุผาง หนองเมธี ท่าตูม
111 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ หนองเมธี ท่าตูม
112 โรงเรียนบ้านทุ่งโก หนองเมธี ท่าตูม
113 โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) เมืองแก ท่าตูม
114 โรงเรียนบ้านหนองตาด เมืองแก ท่าตูม
115 โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก ท่าตูม
116 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองแก ท่าตูม
117 โรงเรียนบ้านท่าศิลา เมืองแก ท่าตูม (044) 591420
118 โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย เมืองแก ท่าตูม
119 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ เมืองแก ท่าตูม
120 โรงเรียนบ้านกุดมะโน โพนครก ท่าตูม
121 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โพนครก ท่าตูม
122 โรงเรียนบ้านโพนครก โพนครก ท่าตูม
123 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โพนครก ท่าตูม 044590212
124 โรงเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง โพนครก ท่าตูม 085-4945692
125 โรงเรียนบ้านโพนขวาว โพนครก ท่าตูม
126 โรงเรียนบ้านสะเอิง โพนครก ท่าตูม
127 โรงเรียนบ้านลำเพิญ กุดขาคีม รัตนบุรี 044-503584
128 โรงเรียนบ้านดงเค็ง กุดขาคีม รัตนบุรี
129 โรงเรียนบ้านดงเปือย กุดขาคีม รัตนบุรี
130 โรงเรียนบ้านบอน กุดขาคีม รัตนบุรี
131 โรงเรียนบ้านหาญฮี ดอนแรด รัตนบุรี
132 โรงเรียนบ้านดอนแรต ดอนแรด รัตนบุรี
133 โรงเรียนบ้านบึง ดอนแรด รัตนบุรี
134 โรงเรียนบ้านโนนทราย ดอนแรด รัตนบุรี
135 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว ดอนแรด รัตนบุรี
136 โรงเรียนบ้านหนองหิน ดอนแรด รัตนบุรี
137 โรงเรียนดอนแรดวิทยา ดอนแรด รัตนบุรี
138 โรงเรียนบ้านจาน ทับใหญ่ รัตนบุรี
139 โรงเรียนบ้านทับน้อย ทับใหญ่ รัตนบุรี
140 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ทับใหญ่ รัตนบุรี
141 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา ทับใหญ่ รัตนบุรี 044517656
142 โรงเรียนบ้านโนนจำปา ธาตุ รัตนบุรี
143 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก ธาตุ รัตนบุรี
144 โรงเรียนบ้านน้ำคำ ธาตุ รัตนบุรี
145 โรงเรียนบ้านแต้ ธาตุ รัตนบุรี
146 โรงเรียนธาตุศรีนคร ธาตุ รัตนบุรี
147 โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุ รัตนบุรี
148 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา ธาตุ รัตนบุรี
149 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล ธาตุ รัตนบุรี 044-590362
150 โรงเรียนบ้านอาจญา น้ำเขียว รัตนบุรี
151 โรงเรียนบ้านหนองคู น้ำเขียว รัตนบุรี
152 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว น้ำเขียว รัตนบุรี (044) 599563
153 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม น้ำเขียว รัตนบุรี
154 โรงเรียนบ้านนางเข็ม ยางสว่าง รัตนบุรี
155 โรงเรียนบ้านยาง ยางสว่าง รัตนบุรี
156 โรงเรียนบ้านขะยูง ยางสว่าง รัตนบุรี
157 โรงเรียนบ้านผือน้อย รัตนบุรี รัตนบุรี
158 โรงเรียนบ้านหนองกา(ประชารัฐพิทยา) รัตนบุรี รัตนบุรี 044-599235
159 โรงเรียนรัตนวิทยาคม รัตนบุรี รัตนบุรี
160 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรี รัตนบุรี
161 โรงเรียนบ้านรัตนบุรี(อุทิศวิทยา) รัตนบุรี รัตนบุรี
162 โรงเรียนรัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี
163 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง หนองบัวทอง รัตนบุรี
164 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา หนองบัวทอง รัตนบุรี
165 โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) หนองบัวทอง รัตนบุรี
166 โรงเรียนบ้านโคกล่าม หนองบัวทอง รัตนบุรี
167 โรงเรียนบ้านดู่ หนองบัวบาน รัตนบุรี
168 โรงเรียนบ้านสร้างบก หนองบัวบาน รัตนบุรี
169 โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) หนองบัวบาน รัตนบุรี
170 โรงเรียนบ้านขาม หนองบัวบาน รัตนบุรี
171 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน รัตนบุรี
172 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด เบิด รัตนบุรี
173 โรงเรียนบ้านหนองผือ เบิด รัตนบุรี
174 โรงเรียนบ้านเบิด เบิด รัตนบุรี
175 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ เบิด รัตนบุรี
176 โรงเรียนไตรคามวิทยา เบิด รัตนบุรี 044-517746
177 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน เบิด รัตนบุรี
178 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี แก รัตนบุรี
179 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย แก รัตนบุรี
180 โรงเรียนบ้านแก(แกศึกษาวิทยา) แก รัตนบุรี
181 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา แก รัตนบุรี
182 โรงเรียนบ้านนาวอง ไผ่ รัตนบุรี
183 โรงเรียนบ้านช่อง ไผ่ รัตนบุรี
184 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ไผ่ รัตนบุรี
185 โรงเรียนศูนย์ดนตรีไทย ไผ่ รัตนบุรี
186 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) ไผ่ รัตนบุรี
187 โรงเรียนบ้านนาอุดม ไผ่ รัตนบุรี
188 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ไผ่ รัตนบุรี 044-599186
189 โรงเรียนบ้านนานวน นานวน สนม 0-4459-0146
190 โรงเรียนบ้านหัวนา นานวน สนม
191 โรงเรียนบ้านโสกแดง สนม สนม
192 โรงเรียนบ้านทัพไทย สนม สนม
193 โรงเรียนบ้านเป้า สนม สนม
194 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม สนม สนม
195 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สนม สนม
196 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สนม สนม
197 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สนม สนม
198 โรงเรียนบ้านสำโรง สนม สนม
199 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สนม สนม
200 โรงเรียนบ้านตาเพชร สนม สนม
201 โรงเรียนบ้านสะทืด หนองระฆัง สนม
202 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง หนองระฆัง สนม
203 โรงเรียนบ้านนาดี หนองระฆัง สนม
204 โรงเรียนบ้านอาเลา หนองอียอ สนม
205 โรงเรียนบ้านโนนเซียง หนองอียอ สนม
206 โรงเรียนบ้านหนองอียอ หนองอียอ สนม
207 โรงเรียนบ้านหัวงัว(แท่นศิลาวิทยา) หัวงัว สนม
208 โรงเรียนผาแดงวิทยา หัวงัว สนม
209 โรงเรียนบ้านกาพระ หัวงัว สนม
210 โรงเรียนบ้านหนองครก หัวงัว สนม
211 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว แคน สนม
212 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา แคน สนม
213 โรงเรียนบ้านแคนน้อย แคน สนม
214 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี แคน สนม
215 โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) แคน สนม
216 โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) แคน สนม
217 โรงเรียนบ้านโนนจาน แคน สนม
218 โรงเรียนบ้านโนนเปือย โพนโก สนม
219 โรงเรียนบ้านโพนดวน โพนโก สนม
220 โรงเรียนบ้านโพนโก โพนโก สนม
221 โรงเรียนบ้านคำผง คำผง โนนนารายณ์
222 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คำผง โนนนารายณ์
223 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด คำผง โนนนารายณ์
224 โรงเรียนบ้านอาพืด คำผง โนนนารายณ์
225 โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ คำผง โนนนารายณ์
226 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ระเวียง โนนนารายณ์
227 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ระเวียง โนนนารายณ์
228 โรงเรียนบ้านค้อ ระเวียง โนนนารายณ์
229 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ระเวียง โนนนารายณ์
230 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) ระเวียง โนนนารายณ์
231 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน ระเวียง โนนนารายณ์
232 โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา) ระเวียง โนนนารายณ์
233 โรงเรียนบ้านขุมดิน หนองหลวง โนนนารายณ์ 044517726
234 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา หนองหลวง โนนนารายณ์
235 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง โนนนารายณ์
236 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองเทพ โนนนารายณ์
237 โรงเรียนบ้านผำ หนองเทพ โนนนารายณ์
238 โรงเรียนบ้านสำโรง หนองเทพ โนนนารายณ์
239 โรงเรียนบ้านหนองเทพ หนองเทพ โนนนารายณ์
240 โรงเรียนโนนเทพ หนองเทพ โนนนารายณ์
241 โรงเรียนบ้านอีโสด หนองเทพ โนนนารายณ์
242 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม โนน โนนนารายณ์
243 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม โนน โนนนารายณ์
244 โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนน โนนนารายณ์
245 โรงเรียนบ้านผักไหม โนน โนนนารายณ์
246 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โนน โนนนารายณ์