โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายทิวากร พรหมบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลัยรัตน์ เพ็งประสิทธิพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2