โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกนกวรรณ ศรีวิสุทธิ
ครูผู้ช่วย

นางโรมใจ กระแสโท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0