โรงเรียนบ้านลุงปุง
๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพราวรินท์ กำจร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางโรมใจ กระแสโท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0