ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพราวรินทร์ กำจร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางโรมใจ กระแสโท
ครู คศ.1