โรงเรียนบ้านลุงปุง
๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางสาวสุนารี งามชื่น
ครู คศ.3

นางสาวพราวรินท์ กำจร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายทองเทอด สุทธิสุวรรณ
ช่างไฟฟ้า 3

นายชาญชัย สายรัตน์
นักการภารโรง

นางสาวอาภัสรา แสนหาร
ครูอัตราจ้าง