ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมในวันเสาร์ อาทิตย์ (อ่าน 20) 19 ม.ค. 61
งานวันครู ประจำปี 2561 ณ.หอประชุมเทศบาลตำบลท่าตูม (อ่าน 32) 18 ม.ค. 61
ชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ (อ่าน 471) 21 มี.ค. 58
การประกวดราคาอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 551) 02 ก.ย. 57
สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ปี 2556 (อ่าน 577) 22 พ.ย. 56
วุฒิบัตรเครือข่าย(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 639) 24 มิ.ย. 56
พิธีเปิดอาคารห้องสมุดใหม่ โรงเรียนบ้านลุงปุง (อ่าน 694) 01 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 559) 26 พ.ค. 56
สรุปผลงานนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1355) 25 ก.พ. 56
รางวัลเกียรติยศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3 เข้าแข่งขันระดับประเทศ (อ่าน 1561) 11 ธ.ค. 55
กำหนดการอบรมครูยกโรงเรียนโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลเฟส3 13-17 พ.ย.55 ศูนย์เยาวชนแกใหญ่ (อ่าน 1063) 07 พ.ย. 55
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ (อ่าน 509) 02 พ.ย. 55
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ (อ่าน 695) 02 พ.ย. 55
วิกฤติการศึกษาไทย ไร้ระบบรับผิดชอบ (อ่าน 662) 07 มี.ค. 55
ตารางสอบ O-net NT Las ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (อ่าน 1023) 09 ก.พ. 55
ความภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านลุงปุง (อ่าน 979) 04 ม.ค. 55
สวัสดีปีใหม่ (อ่าน 649) 30 ธ.ค. 54
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 648) 30 ธ.ค. 54
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 855) 10 ส.ค. 54
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 764) 10 ส.ค. 54
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 741) 10 ส.ค. 54
การอบรมครูป.๓ เครือข่ายท่าตูม ๑ (อ่าน 717) 10 ส.ค. 54
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 728) 10 ส.ค. 54
กิจกรรมวันเข้าพรรษา (อ่าน 622) 10 ส.ค. 54
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา" (อ่าน 699) 11 ก.ค. 54
ร่วมลงนามถวายพระพร (อ่าน 741) 10 มิ.ย. 54
ประชุมอกคศ.สัญจร (อ่าน 774) 09 มิ.ย. 54
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ (อ่าน 878) 09 มิ.ย. 54
โรงเรียนบ้านลุงปุง (อ่าน 1095) 23 ก.พ. 54