โรงเรียนบ้านลุงปุง
๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมในวันเสาร์ อาทิตย์

กิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมในวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และนักเรียบนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O-NET

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,10:24   อ่าน 268 ครั้ง