โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดมุกดาหาร (อ่าน 123) 18 ธ.ค. 62
เช้านี้ที่ลุงปุง (อ่าน 135) 18 ธ.ค. 62
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๖-๙ พ.ย.๒๕๖๒ (อ่าน 176) 13 พ.ย. 62
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ อบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์เป็นคนดี จนถึงวันนี้ เส้นทางที่ ๖๑ แด่ท่านคุณครูสำเริ (อ่าน 264) 21 ส.ค. 62
เช้านี้ที่ลุงปุง (อ่าน 379) 17 พ.ค. 62
เช้านี้ที่ลุงปุง (อ่าน 332) 16 พ.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (อ่าน 425) 04 ม.ค. 62
ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็แวะมา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 415) 27 ธ.ค. 61
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์นครราชสีมา Nakhonratchasima Zoo ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 409) 24 ธ.ค. 61
ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (คุณครูกนกวรรณ ศรีวิสุทธิ์และคุณครูมาลัยรัตน์ เพ็งประสิทธิพงศ์ (อ่าน 390) 24 ธ.ค. 61
ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน งานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ขอเชิญ (อ่าน 580) 11 ก.ย. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 509) 17 ก.ค. 61
ปลูกป่าร่วมกับองค์การบริหารส่้วนตำบลท่าตูม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ Reforestation with Tha Tum District Ad (อ่าน 531) 22 มิ.ย. 61
กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางลม ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ (อ่าน 561) 09 มิ.ย. 61
เชิญร่วมพิธีไหว้ครูและการจำลองประชาธิปไตยในโรงเรียนด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการ (อ่าน 506) 09 มิ.ย. 61
กิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมในวันเสาร์ อาทิตย์ (อ่าน 696) 19 ม.ค. 61
งานวันครู ประจำปี 2561 ณ.หอประชุมเทศบาลตำบลท่าตูม (อ่าน 594) 18 ม.ค. 61
ชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ (อ่าน 934) 21 มี.ค. 58
การประกวดราคาอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 1127) 02 ก.ย. 57
สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ปี 2556 (อ่าน 1058) 22 พ.ย. 56
วุฒิบัตรเครือข่าย(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 1110) 24 มิ.ย. 56
พิธีเปิดอาคารห้องสมุดใหม่ โรงเรียนบ้านลุงปุง (อ่าน 1128) 01 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 973) 26 พ.ค. 56
สรุปผลงานนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 2007) 25 ก.พ. 56
รางวัลเกียรติยศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3 เข้าแข่งขันระดับประเทศ (อ่าน 2539) 11 ธ.ค. 55
กำหนดการอบรมครูยกโรงเรียนโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลเฟส3 13-17 พ.ย.55 ศูนย์เยาวชนแกใหญ่ (อ่าน 1561) 07 พ.ย. 55
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ (อ่าน 918) 02 พ.ย. 55
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ (อ่าน 1071) 02 พ.ย. 55
วิกฤติการศึกษาไทย ไร้ระบบรับผิดชอบ (อ่าน 1106) 07 มี.ค. 55
ตารางสอบ O-net NT Las ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (อ่าน 1627) 09 ก.พ. 55
ความภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านลุงปุง (อ่าน 1491) 04 ม.ค. 55
สวัสดีปีใหม่ (อ่าน 1056) 30 ธ.ค. 54
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1083) 30 ธ.ค. 54
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 1283) 10 ส.ค. 54
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 1221) 10 ส.ค. 54
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 1127) 10 ส.ค. 54
การอบรมครูป.๓ เครือข่ายท่าตูม ๑ (อ่าน 1156) 10 ส.ค. 54
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 1145) 10 ส.ค. 54
กิจกรรมวันเข้าพรรษา (อ่าน 1039) 10 ส.ค. 54
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา" (อ่าน 1116) 11 ก.ค. 54