โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2562,14:20   อ่าน 210 ครั้ง