โรงเรียนบ้านลุงปุง
๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ Pre-Onet
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:32   อ่าน 10 ครั้ง