โรงเรียนบ้านลุงปุง
๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย กิจกรรมจากMILO ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:11   อ่าน 18 ครั้ง