โรงเรียนบ้านลุงปุง
๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิสิตปริญญาเอก สาขานิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาร่องรอยการได้รับรางวัลต่างๆของโรงเรียน เพ
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,10:15   อ่าน 160 ครั้ง