โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำร้องขอปรับแก้ผลการเรียน กรณี 0 ร มส. (ฉบับปรับปรุง) PNG Image ขนาดไฟล์ 199.35 KB 83
ตัวอย่างตารางเรียนเพิ่มเวลารู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 95.83 KB 64
จดหมายข่าว พ.ค. 1/25562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 155
จดหมายข่าว พ.ค. 1/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 158
โปรแกรม ปพ.1 สำหรับ ม.3 198
DD ดาวน์โหลดโปรแกรม (Download.com] 231
แบบฟอร์มต่างๆ 308