โรงเรียนบ้านลุงปุง
๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำร้องขอปรับแก้ผลการเรียน กรณี 0 ร มส. (ฉบับปรับปรุง) PNG Image ขนาดไฟล์ 199.35 KB 80
ตัวอย่างตารางเรียนเพิ่มเวลารู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 95.83 KB 59
จดหมายข่าว พ.ค. 1/25562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 150
จดหมายข่าว พ.ค. 1/2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 153
โปรแกรม ปพ.1 สำหรับ ม.3 194
DD ดาวน์โหลดโปรแกรม (Download.com] 210
แบบฟอร์มต่างๆ 299