โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 7 คน
ชื่อ-นามสกุล : กฤษดา เกษแก้ว (อ่อน)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : -
อีเมล์ : krichsada171@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จาตุรงค์ หลุมทอง (เจ)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
อีเมล์ : hard_rockloso@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรเวช คงทรัพย์ (เม้ง)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : -
อีเมล์ : meng-44@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิฑูรย์ สมสวย (ทูน)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
อีเมล์ : wilada-toon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุภวัช แก้วมณี (ได๋)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 4
อีเมล์ : supawankaeka@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดลยา (ภูครงหิน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 14
อีเมล์ : donla730@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เสาวณีย์ กำจร (แจ๊ค)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : -
อีเมล์ : saowanee_jack@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม