ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 7 คน
ชื่อ-นามสกุล : กฤษดา เกษแก้ว (อ่อน)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : -
ที่อยู่ : bümplizstrasse 1, Bern , Switzerland
เบอร์มือถือ : +41798635271
อีเมล์ : krichsada171@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จาตุรงค์ หลุมทอง (เจ)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0890938062
อีเมล์ : hard_rockloso@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรเวช คงทรัพย์ (เม้ง)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : -
ที่อยู่ : 50/3 ม. 16 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
เบอร์มือถือ : 0899488388
อีเมล์ : meng-44@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิฑูรย์ สมสวย (ทูน)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
ที่อยู่ : 59 ม. 2 บ้านเหล่าอ้อย ท่าตูม สุรินทร์ 32120
เบอร์มือถือ : 0821557554
อีเมล์ : wilada-toon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุภวัช แก้วมณี (ได๋)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 4
ที่อยู่ : บ้านลุงปุง ม.17 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
เบอร์มือถือ : 0807216685
อีเมล์ : supawankaeka@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดลยา (ภูครงหิน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 14
ที่อยู่ : 16/1 ม.17 บ.ลุงปุง
เบอร์มือถือ : 0879596571
อีเมล์ : donla730@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เสาวณีย์ กำจร (แจ๊ค)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : -
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านลุงปุง
เบอร์มือถือ : 0862576779
อีเมล์ : saowanee_jack@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม